Υδραυλικές - ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την :

–  Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
– Εγκατάσταση γραμμής μετρητή
– Εγκατάσταση κυκλώματος για τις ηλεκτρικές σας συσκευές  (ηλεκτρικές κουζίνες και πλυντήριο) και τον θερμοσίφωνα
Καλωδίωση για κάθε σύστημα ασφαλείας (συναγερμοί, κάμερες κ.τ.λ.)
– 
Θεμελιακή γείωση
 Ύδρευση
– 
Θέρμανση/ κλιματισμός
 Δίκτυα όμβριων υδάτων 
Αποχετευτικά δίκτυα λυμάτων

Close Menu